Zbiór i pakowanie

Zbiór i pakowanie

Uwzględniając fakt, iż w ogólnym pojęciu podczas produkcji warzyw liściastych, przez większość dni w roku, po dokonaniu zbioru odnotowuje się duże trudności w utrzymaniu właściwości organoleptycznych, firma Bellini s.r.l koordynuje codzienny odbiór produktu, według programów ustalonych z poszczególnymi gospodarstwami rolnymi. W porze południowej lub wieczornej dnia poprzedzającego, z każdym pojedynczym producentem uzgadniane są ilości różnorodnych warzyw, które mają zostać zebrane rankiem następnego dnia, a także sposoby ich pakowania. Do godziny 11.30 następnego dnia odbywa się odbiór i dostawa warzyw.
W odniesieniu do programu zbiorów oraz pakowania, produkty ogrodnicze dzielą się na dwie grupy:

 

Do 1. grupy należą w ogólnym pojęciu najdelikatniejsze odmiany warzyw, w odniesieniu do których odradzane są nadmierne operacje przekładania dla przetwarzania (np. sałata głowiasta, liściowa, rzymska, canasta, kalafior). Produkt zebrany w najchłodniejszych godzinach dnia jest umieszczany w opakowaniach określonych przez Bellini s.r.l i transportowany na paletach do działu firmy, w celu poddania go płukaniu wodą pitną w specjalnych maszynach myjących, w które są wyposażone gospodarstwa rolne. Dostawa lub odbiór przez firmę Bellini s.r.l odbywa się do godziny 11.30, w celu umożliwienia schłodzenia produktu w komorach magazynów.

Do 2. grupy ależą produkty wymagające jednorodnego przetwarzania wodpowiednio wyposażonym centrum (np. endywia kędzierzawa i eskariola, fenkuł włoski, cykoria czerwona). Surowy produkt jest dostarczany codziennie w skrzynkach dużych rozmiarów lub w pojemnikach do magazynów działających na obszarze uprawy.

Dla niniejszych odmian warzyw szczególną uwagę przywiązuje się do utrzymania kruchości produktu zebranego z pola. W szczególności, w odniesieniu do endywii kędzierzawej i eskarioli, obowiązkowo wdrażana jest procedura wiązania produktu na polu, w celu wybielenia wewnętrznej, jadalnej części głowy podczas ostatnich dni uprawy oraz w celu dodatkowego uwydatnienia cech chrupkości. Biała powierzchnia zebranej głowy musi przekraczać wartość 60% liści.

Okresowo, a w każdym przypadku na początku każdej produkcji, w odniesieniu dla jednolitych partii, wykonywana jest analiza pozostałości pestycydów, w celu zagwarantowania nieobecności substancji szkodliwych. Ilość wykonywanych analiz jest zależna od ilości partii oraz od posiadanej znajomości dotyczącej niezawodności
gospodarstwa rolnego. Zazwyczaj obowiązuje zasada pierwiastka kwadratowego obliczonej liczby jednorodnych partii.

Organizacja oraz system kontroli i przetwarzania firmy Bellini s.r.l umożliwiają uzyskanie “Identyfikowalności produktu” na każdym etapie jego produkcji i sprzedaży, opisanego i udokumentowanego również w umowie sprzedaży.

Gospodarstwa rolne

Bezwzględna konieczność zidentyfikowania produkcji ogrodniczej począwszy od pola, śledząc jej cykl życia od wczesnych etapów wzrostu, zgodnie z zasadami ustanowionymi w Warunkach produkcji, umożliwiła dokonanie wyboru różnorodnych gospodarstw rolnych, w celu wyłonienia tych, które, będąc równie wrażliwe na zmiany oraz na rozwój nowych potrzeb oraz gwarancji naturalności, zdecydowałyby się na przedsiębiorczą reorganizację własnego systemu produkcyjnego, w celu spełnienia nowych wymagań Klientów.

Z niniejszymi, wyspecjalizowanymi gospodarstwami rolnymi, działającymi w najważniejszych obszarach krajowej produkcji ogrodniczej (będącymi w posiadaniu certyfikatu Global Gap), wraz z Biurem Produkcji planowany jest program dostawy dla poszczególnych, uprawianych warzyw, określając cotygodniowe ilości dostawy, w celu zapewnienia, poprzez stopniowe zbiory, dostawy produktu przez cały rok, a przede wszystkim regularnej dostawy zawsze świeżych warzyw, do kilku godzin po dokonaniu ich zbioru z pola.

Każde gospodarstwo rolne, akceptując harmonogram dostaw, zobowiązuje się do przestrzegania Warunków produkcji oraz zawartych w nich zasad, do dostarczenia dokumentacji operacji mających miejsce na wsi oraz w innych fazach, mających wpływ na zarządzanie gospodarstwem rolnym.

W ciągu ostatnich lat oszacowano i wdrożono serię technologicznych rozwiązań agronomicznych, umożliwiających produkcję warzyw z niskim wpływem substancji chemicznych: zastosowanie jednolitych substancji organicznych, ściółki, systemy hydrauliczne terenów, nawadnianie i nawadnianie użyźniające niskociśnieniowe pod liśćmi, wybór odmian odpornych, kontrola środowiska i wody wykorzystywanej do mycia.

Ilość hektarów terenów, na których odbywa się uprawa ze strony gospodarstw, może się różnić pomiędzy poszczególnymi obszarami, zwłaszcza w odniesieniu do upraw ogrodniczych. Dla gospodarstw uprawiających warzywa liściaste, takie jak odmiany sałaty i kapusty, w obszarze Rovigo przeciętna powierzchnia wynosi 3,5-4 hektary, głównie zarządzanych rodzinnie, z integracją 2 – 3 zewnętrznych jednostek pracy; zarządzanie firmą zakłada również zbiór produktu oraz opakowanie na polu (średnio w niniejszych firmach przewidziano 0,8/1 jednostek pracy na Ha). Około 15% całkowitej powierzchni gospodarstwa stanowią szklarnie oraz tunele foliowe.

Wielkość gospodarstw rolnych zajmujących się uprawą innych warzyw, takich jak endywia kędzierzawa i eskariola, fenkuł włoski, cykoria czerwona, seler, kapusta głowiasta, kapusta włoska, w celu ich przetwarzania w magazynach rozmieszczonych na terenie firmy Bellini s.r.l, jest następna w kolejności i wynosi 15-20 hektarów. Zadaniem gospodarstw rolnych jest produkcja warzyw oraz ich codzienne dostarczanie w stanie surowym, umieszczonych w skrzyniach dużych rozmiarów lub w pojemnikach. Niniejsze gospodarstwa zazwyczaj dysponują sprzętem mechanicznym, którego zadaniem jest ułatwienie operacji przesadzania oraz zbioru warzyw.