Magazyn przetwarzania i pakowania

Magazyn zajmuje powierzchnię 6000 m2, powierzchnia obszaru krytego wynosi 1400 m2, z rampami załadunku-rozładunku towarów oraz z elektrycznymi wózkami paletowymi na obszarze magazynu.
W obszarze krytym dostępne są następujące urządzenia: